Един фермер има 17 овце, всички освен 9 умират. Колко са останалите? — 2022

Познавате ли някой фермер, който има 17 овце? Не знам, но знам загадка, която започва с: Фермерът има 17 овце ... Добре, готов ли е да разреши тази загадка?

Един фермер има 17 овце, всички освен 9 умират. Колко са останалите?

ОТГОВОРСтраници:Страница1 Страница2